Stavebný a technický dozor

Ponúkame Vám naše profesionálne stavebné služby, ktoré sú cenovo dostupné. Kontaktujte nás a určite sa dohodneme.

Cenová ponuka

Inžinierska činnosť v rozsahu:

  • - výber zhotoviteľa,
  • - vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
  • - zabezpečenie kolaudácie stavby a vydania užívacieho povolenia.

Činnosť stavebného dozoru v rozsahu:

  • - riadenie preberacieho konania stavby,
  • - odovzdanie staveniska zhotoviteľovi,
  • - dozor nad realizáciou dodávok a montáží stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie, STN EN,
  • - vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu stavby a jeho plnenie v praxi,
  • - riadenie kontrolných dní stavby a riešenie prípadných sporných situácií,
  • - príprava dokumentácie stavby na kolaudáciu.

Stavebný a technický dozor

Činnosť stavebného resp. technického dozoru spočíva v osobnom sledovaní správnosti predpísaných technologických postupov realizovaných na stavbách. Stavebný dozor rieši na stavbe vzniknuté sporné situácie v prospech investora. Kvalitný a premyslený výkon stavebného dozoru vám ako investorom dokáže ušetriť vaše prostriedky a dosiahnuť výsledný efekt, ktorý od výstavby svojej nehnuteľnosti očakávate.

Cenová ponuka

Stavebý-dozor